Dwarf Lake Iris (White Form) 2008

Iris lacustris forma albiflora
Presque Isle County, May 24, 2008
Presque Isle County, May 24, 2008
Presque Isle County, May 24, 2008