Tufted Loosestrife

Lysimachia thrysiflora
Crawford County, June 22, 2003
Crawford County, June 22, 2003
Crawford County, June 22, 2003
Crawford County, June 22, 2003