Green Milkweed

Asclepias hirtella
Huron County, July 11, 2014
Huron County, July 11, 2014
Huron County, July 11, 2014